Odlikujejo nas bogate izkušnje pri načrtovanju in izvedbi hlajenja lednih površin v dvoranah za hokej. Dobavimo tudi vso ostalo opremo, ki jo tak objekt potrebuje